Kleindierenvereniging RDB

Tentoonstelling

Onze volgende tentoonstelling wordt gehouden op 8 en 9 november 2019 in Noordwijk.

Tuincentrum TuinXtra
Van Berckelweg 51
2203LA Noordwijk
vrijdag 8 november keurdag: tentoonstelling geopend 10.00 uur – 18.00 uur
opening vrijdagavond 20.00 uur
zaterdag 9 november tentoonstelling geopend 10.00 uur – 16.00 uur

De volgende keurmeesters zullen onze dieren keuren:
Hoenders: I.N. Meijering – L. van Wetering – B. den Blanken
Dwerghoenders: I.N. Meijering – L. van Wetering – B. den Blanken
Konijnen: P. Huygens – K. Cats – J. Meijer – G. de Gooijer
Sierduiven: J. vd Siepkamp
Cavia’s: nnb
Postduiven: J. vd Siepkamp

Inschrijfformulier mailen naar: ttsecretaris@kleindierenvereniging-rdb.nl

Vraagprogramma clubtentoonstelling 2019:      

 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2019 

Gevraagd worden Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s, Konijnen, Cavia’s, Sierduiven en Postduiven. 

De inschrijving sluit op dinsdag 22 oktober  2019 

De tentoonstelling wordt gehouden in

Tuincentrum TuineXtra

Van Berckelweg 51, 2203 LA Noordwijk

 

Voorwoord: 

Beste Leden:

Het is zover. De fusie van de zes verenigingen uit de regio is een feit.

Na twee zeer succesvolle gezamenlijke tentoonstellingen zijn we nu één vereniging.

De afgelopen tijd is veel werk verricht om de vereniging naar behoren te laten draaien. Daarbij zullen ongetwijfeld dingen verkeerd gegaan zijn. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen, de vergaderingen worden goed bezocht, de barbecue was een groot succes en ook de jongdierendag in Hillegom was een gezellige dag voor de club.

Ik hoop dan ook dat u allemaal enkele dieren inzendt op de eerste officiele clubshow van Kleindieren Vereniging Rijn- Duin- & Bollenstreek. En mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om dieren in te zenden, brengt u dan een bezoek op één van de tentoonstellingsdagen.

Zoals u in het vraagprogramma kunt lezen worden dieren van bijna alle diergroepen gevraagd. Wanneer er dieren worden ingeschreven in diergroepen waarvoor geen keurmeester is gecontracteerd. Schroom niet om toch in te schrijven. Wij zullen dan alsnog proberen een keurmeester te contracteren. 

Wij zijn directie en medewerkers van Tuincentrum TuineXtra bijzonder dankbaar voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Het ruimte vrijmaken voor 500 dieren is een klus die niet onderschat mag worden. 

Ook veel dank gaat uit naar onze sponsors Hano in Noordwijkerhout, Stro- en hooi handel Van Dijk, Afvalverwerking Gebr. Van der Putten en al onze adverteerders. 

Tot ziens op 8 en 9 november in Tuincentrum TuineXtra. 

Met vriendelijke groet, 

Co Korsuize

 

Tentoonstellingsbestuur:

Voorzitter:                             J. Korsuize

E-mail: voorzitter@kleidierenvereniging-rdb.nl

Tentoonstellings secr.        Michel Zonneveld

Van Heuven Goedhartstraat 14, 2251CK Voorschoten

Tel:0653753729

E-mail: ttsecretaris@kleindierenvereniging-rdb.nl

Penningmeester                 J. Ravensbergen

E-mail: penningmeester@kleindierenvereniging-rdb.nl

Sponsoring                           P.C.J. Kraan              Tel:0713615249                     

PR                                         A.W. Glas

E-mail: aadglas@quicknet.nl  Tel:0252-413222

Materiaal en vervoer           A.M. Ruigrok,

 1. Morijn
 2. Tinga

Horeca                                  M. Zwaan van der Kwaak

 

Vraagprogramma voor de verenigingstentoonstelling van Kleindierenvereniging Rijn- Duin- & Bollenstreek 

Veterinair toezicht

Dierenartspraktijk P. van den Hurk

Lijnbaanweg 35, 2201 LC Noordwijk, Tel:071-3615305

 

Gedelegeerde:        L.J.L.E. Beugelsdijk

’s Gravenweg 27

2911 CD Nieuwerkerk aan de IJssel

Tel:06-22345395

E-mail: bert.beugelsdijk@hetnet.nl

 

OPENINGSTIJDEN

De tentoonstelling is geopend:

Vrijdag           8 november van      10.00-18.00 uur

Zaterdag        9 november van      10.00-16.00 uur

 

Keurmeesters Hoenders

Hoofdereprijzen:    voorzitter I.N. Meijering Leden L. van Wetering, B. den Blanken

I.N. Meijering                                   (A) Nederlandse rassen

 1. van Wetering (A) Buitenlandse rassen

Dwerghoenders

Hoofdereprijzen:    voorzitter I.N. Meijering Leden L. van Wetering, B. den Blanken

I.N. Meijering                                   (A) Nederlandse rassen m.u.v. Hollandse kriel

 1. van Wetering (A) Wyandotte kriel, New Hampshire kriel
 2. den Blanken (A) Overige buitenlandse rassen

Serama’s

 1. van Wetering (A)

Siervogels

 1. van Dorp (B) 

Konijnen

Hoofdereprijzen:                K. Cats voorzitter, leden P. Huygens, G. de Gooijer   

P.Huygens                           (A) Vlaamse reus, Franse hangoor, Duitse hangoor,

Gele v Bourgondie, Ned. Hangoordwerg

 1. Cats (A) Tekening rassen Tan, Klein Zilver,  Klein Chinchilla,

Zwartgrannen, niet genoemde rassen

 1. de Gooijer (B)  Havana, Thrianta Hulstlander, Pool, Kleurdwerg   

Cavia’s                                 

I.M.A. Hollander- vd Kamp (A) Alle rassen        

Sierduiven

J vd Siepkamp         (A)       Alle Rassen 

Postduiven

 1. Hoogenboom

Bovenstaande indeling is onder voorbehoud. Door verschuiving van de rassen die ingezonden worden kan het mogelijk zijn dat hierin wijzigingen worden aangebracht.

 

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT: 

Art. 1: De tentoonstelling wordt gehouden volgens het tentoonstellingsreglement.

Zie Almanak 2019.

Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn. 

Art. 2: Gevraagd worden: Hoenders, Dwerghoenders, Serama’s Konijnen, Cavia’s en Sierduiven in alle erkende rassen en kleurslagen, zowel mannelijke als vrouwelijke dieren, oud en jong, trio’s hoenders en dwerghoenders. Konijnen dienen getatoeëerd te zijn. Konijnen kunnen tevens worden ingezonden in de zogenaamde jeugd (C)-klasse konijnen. Dieren in deze klasse dienen geboren te zijn na 30 april en behoeven voor wat betreft grootte en gewicht niet te voldoen aan de eisen van de standaard.

Cavia’s dienen te worden ingeschreven in drie leeftijdsklassen:

A-klasse; ouder dan 9 maanden, B-klasse; van 6 t/m 9 maanden en C-klasse; van 3 t/m  5 maanden. 

Art. 3:  Om op deze tentoonstelling te kunnen inzenden dient men lid te zijn van Kleindieren Vereniging Rijn- Duin- & Bollenstreek Tevens moet men in het bezit te zijn van een geldige lidmaatschapskaart van KLN of NBS. 

Art. 4: Inschrijfformulieren moeten worden ingestuurd voor of op

22 oktober 2019 bij: Michel Zonneveld   Van Heuven Goedhartstraat 14

2251CK Voorschoten      Mob. 06-53753729

ttsecretaris@kleindierenvereniging-rdb.nl 

Art. 5: Het inschrijfgeld bedraagt:

Enkel nummer                     € 2,50

Verplichte catalogus          € 2,50 (geldt niet voor jeugdleden)

Administratie                        € 2,00

Jeugdleden ontvangen de catalogus gratis

Het inschrijfgeld dient tegelijkertijd te worden overgemaakt naar

Penningm. J.F. Ravensbergen E-mail:penningmeester@kleindierenvereniging-rdb.nl

Reknr: NL53 ABNA 0843 6682 61

T.n.v.Kleindieren Vereniging Rijn-, Duin en Bollenstreek 

Art 6: De keuring zal plaatsvinden op vrijdag 8 november 2019

Beoordelingskaarten worden geschreven op enkelvoudige beoordelingskaarten

Art.7: Indien een ingeschreven dier niet kan worden ingezonden, mag dit dier vervangen worden door een ander dier van dezelfde klasse.Dus jong blijft jong, vrouw blijft vrouw en zwart blijft zwart. 

Art. 8: Inzendingen moeten op donderdag  7 november tussen 18.00 en 21.00 uur worden ingekooid. Op zaterdag kunnen de dieren worden afgehaald om 16.00 uur. 

Art. 9: De officiële opening van de tentoonstelling vindt plaats op

Vrijdag 8 november om 20.00 uur.

Aansluitend zullen de hoofdereprijzen worden uitgereikt.

Art. 10: Dieren kunnen te koop worden aangeboden. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens de tentoonstelling dieren te koop te zetten. De verkoopprijs zal met 10% bemiddelingskosten worden verhoogd. 

Art. 11: Voorwaarden voor het exposeren van Pluimvee:

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van fokkers, die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest (NCD).  Elke inzending van hoenders en dwerghoenders dient vergezeld te gaan van kopie van de entverklaring. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is. 

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen:

Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.

Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof. De enting moet minimaal 2 weken voor de tentoonstelling zijn verricht De entverklaring mag niet ouder zijn dan 7,5 maanden. Bij de ingang vindt controle plaats van de entverklaringen aan de hand van de merken van de konijnen. Niet gevaccineerde konijnen worden niet toegelaten tot de tentoonstellings-ruimte

 

Hoofdereprijzen:

1          Fraaiste Hoen                                   Beker of         € 30,00

2          Fraaiste Dwerghoen                                   Beker of         € 30,00

3          Fraaiste Serama                               Beker of         € 30,00

4          Fraaiste Kleine Siervogel               Beker of         € 30,00

5          Fraaiste Grote Siervogel                Beker of         € 30,00

6          Fraaiste Ged. Watervogel               Beker of         € 30,00

7          Fraaiste Oorspr. Watervogel          Beker of         € 30,00

8          Fraaiste Konijn                                Beker of         € 30,00

9          Fraaiste Cavia                                  Beker of         € 30,00

10        Fraaiste Sierduif                              Beker of         € 30,00

11        Fraaiste Postduif                             Beker of         € 30.00

Bovenstaande prijzen gelden bij min. 50 dieren per groep.

Bij 30 – 50 dieren wordt de prijs                    Beker of         € 20,00

Bij minder dan 30 dieren wordt de prijs  € 1,00 per dier

 

Jeugdprijzen

37 Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid in elke diergroep.

Indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft zullen prijzen worden toegevoegd.

 

Keurmeesters prijs

41 Fraaiste dier keurmeester.                       1 kg boerenkaas

Bovenstaande prijs geldt bij min. 30 gekeurde dieren per diergroep.

42 Bij minder dan 30 dieren           500 gr. boerenkaas

 

Ereprijzen

Hoenders

51 Fraaiste Ned. Rassen                                        Cadeaubon TuinExtra

52 Fraaiste Ned. Rassen op 1 na  min. 25 inz.     Cadeaubon TuinExtra

53 Fraaiste Buitenl. Rassen                                   Cadeaubon TuinExtra

54 Fraaiste Buitenl. Rassen op 1 na                      Cadeaubon TuinExtra

Dwerghoenders

55 Fraaiste Ned. Rassen                                        Cadeaubon TuinExtra

56 Fraaiste Ned. Rassen op 1 na  min. 25 inz.     Cadeaubon TuinExtra

57 Fraaiste Buitenl. Rassen                                   Cadeaubon TuinExtra

58 Fraaiste Buitenl. Rassen op 1 na  min. 25 inz.  Cadeaubon TuinExtra

Serama’s                                                              

59 Fraaiste A-klasse                                     Cadeaubon TuinExtra

60 Fraaiste B-klasse                                      Cadeaubon TuinExtra

61 Fraaiste C-klasse                                     Cadeaubon TuinExtra

Kleine Siervogels

62 Fraaiste Lach of diamantduif                   Cadeaubon TuinExtra

63 Fraaiste Overige kleine Siervogel            Cadeaubon TuinExtra

Grote Siervogels

64 Fraaiste Fazant                                         Cadeaubon TuinExtra

65 Fraaiste Overige Grote Siervogel                        Cadeaubon TuinExtra

Gedomesticeerde Watervogel

66 Fraaiste Eend                                           Cadeaubon TuinExtra

67 0000Fraaiste Gans                                   Cadeaubon TuinExtra

Oorspronkelijke Watervogel

68 Fraaiste Eend                                           Cadeaubon TuinExtra

69 Fraaiste Gans                                           Cadeaubon TuinExtra

Voor prijzen 59 t/m 69 geldt min. 10 dieren

Konijnen

70 Fraaiste Groep 1 Kleur                             Cadeaubon TuinExtra

71 Fraaiste Groep 2 Tekening                      Cadeaubon TuinExtra

72 Fraaiste Groep 3 Verzilvering/Pareling    Cadeaubon TuinExtra

73 Fraaiste Groep 4 Kleurpatroon/Verzilv     Cadeaubon TuinExtra

74 Fraaiste Groep 5 Wit                                Cadeaubon TuinExtra

75 Fraaiste Groep 6 Hangoren                     Cadeaubon TuinExtra

76 Fraaiste Groep 7 Bijzondere haarstr.       Cadeaubon TuinExtra

Bovenstaande prijzen gelden bij min. 20 dieren

Bij meer dan 30 dieren in een groep.

77 Fraaiste op 1 na                                        Cadeaubon TuinExtra

Cavia’s

78 Fraaiste A-klasse min. 10 dieren              Cadeaubon TuinExtra

79 Fraaiste B-klasse min. 10 dieren              Cadeaubon TuinExtra

80 Fraaiste C-klasse min. 10 dieren             Cadeaubon TuinExtra

Sierduiven

81 Fraaiste groep kropper rassen                 Cadeaubon TuinExtra

82 Fraaiste groep Kipduiven rassen              Cadeaubon TuinExtra

83 Fraaiste groep Tuimelaars/Hoogvliegers Cadeaubon TuinExtra

Postduiven

84 Fraaiste Postduif op 1 na min. 20 dieren Cadeaubon TuinExtra

85 Fraaiste Postduif op 2 na min. 30 dieren Cadeaubon TuinExtra

Voor de ereprijzen 51 t/m 83 geldt dat deze komt te vervallen indien winnaar HEP prijzen 1 t/m 11

 

Collectieprijs

91 Cadeaubon van TuinExtra voor de fraaiste collectie van 4 dieren In elke diergroep.

Voor deze collectie worden de punten van de vier beste dieren bij elkaar opgeteld.

Bij een gelijk aantal punten gaat de collectie van de winnaar van het geheel voor.

In andere gevallen gaat jong voor oud, daarna vrouw voor man.

 

Voor alle prijzen geld een minimum predikaat ZG.

Inzenders kunnen op het inschrijfformulier aangeven of zij ereprijzen of geld willen ontvangen.  Wanneer geen keuze wordt aangegeven worden ereprijzen uitgekeerd.

Jeugdprijzen kunnen niet worden omgezet in geldprijzen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geven zullen ereprijzen worden aangepast.

 

Aanmoedigingsprijs

95 Een amaryllisbol voor elk dier dat tenminste het predikaat “F” behaalt.

 

Kleindier Liefhebbers Nederland

Prijzenschema voor het tentoonstellingsseizoen 2019/2020

Secretaris B.T.M. Sanders van Galenstraat 4, 7622 XP Borne

Tel: 074-2664735 Email: secretaris@kleindierliefhebbers.nl

 

400 Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt voor dieren in alle KLN diergroepen op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse een KLN-prijs van € 5.00 per 20 ingeschreven dieren mits het predikaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

 

Toekenning:

 1. Elke keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren één KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.
 2. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.
 3. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester.

Ze worden bij voorkeur toegewezen aan dieren, waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend en die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn        (moeilijkheidsgraad/ zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit).

 

NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVENLIEFHEBBERS-VERENIGINGEN NBS

Secretaris: D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16Tel. 06-30414170 na 18.00 uur e-mail: secretaris@sierduif.nl, www.sierduif.nl

Penningmeester J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg.

Tel. 0118-636309, e-mail: penningmeester@sierduif.nl

Bankrekening: NL17 INGB 0000 4555 17 t.n.v.

Ned. Bond Sierduivenliefhebbers Verenigingen

 

 1. R-prijs van € 4,00 per 15 werkelijk ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester.

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend (zie voorwaarden onder D).